For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.07.2005 Examinarea preliminara 01.02.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (C2) 05.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3180
(21)Numarul depozituluia 2005 0192
(22)Data depozitului2005.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee  uscate  (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2007
B1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/212 (2006.01); A23L 3/00 (2006.01); A23L 3/16 (2006.01); A23L 3/34 (2006.01); A23B 7/06 (2006.01); A23B 7/08 (2006.01); A23B 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.05
 Data decăderii din drepturi2015.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0192