For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.09.2005 Examinarea preliminara 10.01.2006 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (C2) 21.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3159
(21)Numarul depozituluia 2005 0285
(22)Data depozitului2005.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MAŢCO Marcel, MD; TARLEV Vasile, MD; RĂDUCANU Marcel, MD; MOŞANU Aliona, MD; CEBAN Ruslan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de uscare a vişinelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2007
B1, BOPI 10/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/01 (2006.01); A23L 3/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.21
 Data decăderii din drepturi2010.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0285