For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.11.2005 Examinarea preliminara 08.02.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (C2) 10.10.2014 Valabil pana la 31.05.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3319
(21)Numarul depozituluia 2005 0303
(22)Data depozitului2005.10.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; AGARCOV Mihail, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Închizător de buncăr
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 90/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.10
 Data decăderii din drepturi2014.10.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2480, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0303