For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.06.2006 Examinarea preliminara 31.08.2007 Publicarea cererii (A) 25.10.2007 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2011 Valabil pana la 30.04.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3607
(21)Numarul depozituluia 2005 0317
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţie mică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F2, BOPI 05/2008
A, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02P 9/46 (2006.01); F03D 11/00 (2006.01); F03B 13/10 (2006.01); F03C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.31
 Data decăderii din drepturi2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0317