For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.11.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.11.2005 Examinarea preliminara 28.08.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (C2) 24.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3318
(21)Numarul depozituluia 2005 0341
(22)Data depozitului2005.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.04.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a amestecurilor de construcţie activate pe bază de liant mineral
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/00 (2006.01); B28C 5/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.24
 Data decăderii din drepturi2012.11.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0341