For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2006 Examinarea preliminara 21.03.2006 Examinarea de fond 31.03.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2007 Eliberarea brevetului (G2) 05.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3272
(21)Numarul depozituluia 2005 0358
(22)Data depozitului2005.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD; SÎRBU Vasile, MD; MEREUŢA Tudor, MD; DUCA Grigore, MD; PLUGARU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2007
F1, BOPI 03/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.03.31
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.05
 Data decăderii din drepturi2010.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0358