For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2006 Examinarea preliminara 21.03.2006 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2008 Eliberarea brevetului (C2) 06.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3364
(21)Numarul depozituluia 2005 0362
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrod-sculă şi procedeu de perforare electrochimică   a orificiilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2008
B1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 9/14 (2006.01); B23H 9/18 (2006.01); C25F 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.06
 Data decăderii din drepturi2010.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0362