For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminara 31.03.2006 Examinarea de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2007 Eliberarea brevetului (G2) 14.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3140
(21)Numarul depozituluia 2006 0052
(22)Data depozitului2006.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; POPA Maria, MD; CEAPURIN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a desertului de fructe uscate cu miez de nucă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A23L 1/36 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01); A23B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.14
 Data decăderii din drepturi2012.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4771, 2007.05.14
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0052