For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.05.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2006 Examinarea preliminara 12.07.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (C2) 02.05.2011 Valabil pana la 30.11.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3579
(21)Numarul depozituluia 2006 0132
(22)Data depozitului2006.05.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; ŢURCAN Ana, MD; POPOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a microfirelor semimetalice de bismut în izolaţie de sticlă de molibden
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2008
B1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.02
 Data decăderii din drepturi2011.05.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5520, 2007.06.01
Datele iniţiale:LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0132