For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.07.2006 Examinarea preliminara 21.02.2007 Examinarea de fond 31.10.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2008 Eliberarea brevetului (G2) 31.05.2011 Valabil pana la 30.11.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3414
(21)Numarul depozituluia 2006 0150
(22)Data depozitului2006.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; BALANUŢĂ Anatol, MD; MOGA Georgeta, MD; LAZAREV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de contactare a gazului cu un component lichid şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 3/04 (2006.01); B01F 5/00 (2006.01); B01F 13/00 (2006.01); B01J 8/16 (2006.01); B01J 8/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.31
 Data decăderii din drepturi2011.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0150