For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.07.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.09.2006 Examinarea preliminara 09.01.2007 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2008 Eliberarea brevetului (G2) 14.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3358
(21)Numarul depozituluia 2006 0188
(22)Data depozitului2006.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei12-Hidroperoxi-8a,12-epoxi-11-bishomodriman pentru utilizare în tratamentul afecţiunilor micotice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2008
F1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/327 (2006.01); C07B 41/14 (2006.01); C07C 409/20 (2006.01); C07D 307/92 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.14
 Data decăderii din drepturi2015.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4701, 2007.05.11
Datele iniţiale:VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; GONCIAR Veaceslav, MD
Datele finale:VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0188