For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.10.2006 Examinarea preliminara 11.12.2006 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2007 Eliberarea brevetului (G2) 08.09.2011 Valabil pana la 31.03.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3294
(21)Numarul depozituluia 2006 0223
(22)Data depozitului2006.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; BOINCEAN Boris, MD; BOGDEVICI Oleg, MD; TOMA Simion, MD; JALBĂ Vitalii, MD; GĂINĂ Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2007
F1, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 3/00 (2006.01); C05F 5/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.08
 Data decăderii din drepturi2011.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0223