For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.11.2006 Examinarea preliminara 30.11.2006 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2007 Eliberarea brevetului (G2) 28.09.2011 Valabil pana la 31.03.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3300
(21)Numarul depozituluia 2006 0238
(22)Data depozitului2006.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMITIN Valentin, MD; TUMANOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Primer oligonucleotidic pentru depistarea ARN-ului virusului hepatitei C
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 15/11 (2006.01); C12N 15/51 (2006.01); C07H 21/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.28
 Data decăderii din drepturi2011.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0238