For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.11.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2007 Examinarea preliminara 22.03.2007 Examinarea de fond 30.06.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2008 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2011 Valabil pana la 31.05.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3348
(21)Numarul depozituluia 2006 0266
(22)Data depozitului2006.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de coroziune a oţelurilor în apă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/16 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07C 229/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.11.30
 Data decăderii din drepturi2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0266