For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.11.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2006 Examinarea preliminara 05.02.2007 Examinarea de fond 30.09.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2008 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2011 Valabil pana la 31.05.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3404
(21)Numarul depozituluia 2006 0267
(22)Data depozitului2006.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNOVIŢCHI Ghenadie, MD; RUSU Emil, MD; CULIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a galatului de zinc nanostructurat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2008
F1, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 29/26 (2006.01); C30B 28/04 (2006.01); C30B 29/24 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.09.30
(47)Data eliberării brevetului2008.05.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.11.30
 Data decăderii din drepturi2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0267