For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2007 Examinarea preliminara 28.03.2007 Examinarea de fond 30.06.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2008 Eliberarea brevetului (G2) 26.12.2013 Valabil pana la 30.06.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3347
(21)Numarul depozituluia 2006 0294
(22)Data depozitului2006.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD; CEREMPEI Valerian, MD; SÎSOEVA Lilea, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; RUSCHIH Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11C 3/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01); B01F 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.26
 Data decăderii din drepturi2013.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0294