For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2007 Examinarea preliminara 18.06.2008 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea cererii (A) 31.10.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 07.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3715
(21)Numarul depozituluia 2007 0034
(22)Data depozitului2007.02.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABASCIN Alexandru, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GORBAN Victor, MD; DIURICI Galina, MD; MARDARI Maria, MD; POGORLEŢCHII Alla, MD; URSU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54)Titlul inventieiLinie mecanizată pentru producerea ouălor de insecte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 10/2008
A, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.07
 Data decăderii din drepturi2012.02.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0034