For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.03.2007 Examinarea preliminara 27.04.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 14.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3374
(21)Numarul depozituluia 2007 0059
(22)Data depozitului2007.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSALTANOVICI Tatiana, MD; CRAVCENCO Anatol, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la temperaturi înalte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F1, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01); A01H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.14
 Data decăderii din drepturi2012.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0059