For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.05.2007 Examinarea preliminara 09.07.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 02.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3566
(21)Numarul depozituluia 2007 0126
(22)Data depozitului2007.05.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; URSU Alina, RO; MIRON Neculai Doru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de coagulare-floculare la îndepărtarea cationilor de metal din apă  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/52 (2006.01); C02F 1/56 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/62 (2006.01); B01J 20/04 (2006.01); B01J 20/12 (2006.01); B01J 39/02 (2006.01); B01J 39/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.02
 Data decăderii din drepturi2012.05.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0126