For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.08.2007 Examinarea preliminara 28.09.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3497
(21)Numarul depozituluia 2007 0197
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDULACHI Elisaveta, MD; PALADI Daniela, MD; FLOREA Diana, MD; MACARI Artur, MD; TĂRÎŢĂ Vasile, MD; TATAROV Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a gemului şi confiturei cu un conţinut redus de zaharoză
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A23L 3/3562 (2006.01); A23L 1/09 (2006.01); A23L 3/015 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0197