For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.11.2007 Examinarea preliminara 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 19.06.2008 Examinarea de fond 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 25.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3580
(21)Numarul depozituluia 2007 0211
(22)Data depozitului2007.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; BONDARCIUC Nicolae, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTermoelectrod pentru traductor termoelectric
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01C 7/00 (2006.01); H01C 7/02 (2006.01); H01C 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.25
 Data decăderii din drepturi2012.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0211