For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea cererii (A) 31.10.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3968
(21)Numarul depozituluia 2007 0322
(22)Data depozitului2007.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de formare a marcajului individual pe documente pe purtător de hârtie
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2010
B2, BOPI 10/2009
A, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete D21H 21/40 (2006.01); D21H 21/44 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01); G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.23
 Data decăderii din drepturi2012.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0322