For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.12.2012 Valabil pana la 30.06.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3584
(21)Numarul depozituluia 2007 0342
(22)Data depozitului2007.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatol, MD; ŢURCANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire complementară a animalelor paricopitate sălbatice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/14 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A01F 25/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.21
 Data decăderii din drepturi2012.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0342