For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.07.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (C2) 15.07.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4009
(21)Numarul depozituluia 2008 0198
(22)Data depozitului2008.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei  în calitate de remediu antituberculos
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2010
B1, BOPI 01/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 471/04 (2006.01); A61K 31/395 (2006.01); A61K 31/4045 (2006.01); A61K 31/435 (2006.01); A61K 31/437 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.15
 Data decăderii din drepturi2016.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:10374, 2009.10.19
Datele iniţiale:MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD
Datele finale:MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0198