For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (G2) 07.08.2013 Valabil pana la 28.02.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3792
(21)Numarul depozituluia 2008 0215
(22)Data depozitului2008.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; CREPIS Oleg, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; USATÎI Adrian, MD; MOLODOI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiFuraj pentru larve şi puiet de peşte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2010
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A23K 1/08 (2006.01); A23K 1/10 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.07
 Data decăderii din drepturi2013.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0215