For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.06.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (G2) 18.09.2013 Valabil pana la 31.03.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3994
(21)Numarul depozituluia 2008 0241
(22)Data depozitului2008.09.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; NENNO Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru prelucrarea anaerobă a borhotului de la vinificaţie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2010
F1, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/46 (2006.01); C02F 1/32 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 3/00 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.18
 Data decăderii din drepturi2013.09.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0241