For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2010 Eliberarea brevetului (G2) 30.09.2018 Valabil pana la 31.03.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3979
(21)Numarul depozituluia 2008 0247
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compus cu proprietăţi antioxidante
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08H 5/00 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01); C07C 37/60 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.09.30
 Data decăderii din drepturi2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.03.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:2518, 2009.03.17
Datele iniţiale:LUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
Datele finale:LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0247