For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.01.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 15.12.2013 Valabil pana la 30.06.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3930
(21)Numarul depozituluia 2008 0290
(22)Data depozitului2008.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; PETRENKO Petr, MD; SIMONOV Iurie, MD; ANTOSYAK Boris, MD; PARASCHIVESCU Andrei Octavian, RO; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiNitrat de catenă-di(m-4,4-dipiridil){di(m-4,4-dipiridil)-di(nitrato-2-[2-(hidroxietilimino)metil]fenolato(1-)cupru)}-diaquacupru(II) în calitate de material dielectric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2010
B1, BOPI 06/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07D 213/22 (2006.01); H01B 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.15
 Data decăderii din drepturi2013.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0290