For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.03.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 28.02.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (C1) 27.02.2014 Valabil pana la 06.08.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4098
(21)Numarul depozituluia 2009 0024
(22)Data depozitului2009.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.02.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; REDCENCO Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD;
(54)Titlul inventieiHologramă şi dispozitiv pentru aplicarea imaginii individuale de identificare pe aceasta
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 02/2011
A2, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01); B41M 5/20 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.02.28
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.27
 Data decăderii din drepturi2014.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0024