For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.06.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2012 Eliberarea brevetului (C1) 26.03.2016 Valabil pana la 30.09.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4111
(21)Numarul depozituluia 2010 0047
(22)Data depozitului2010.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; COLTUC Petr, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; STAŞCOV Eugen, MD; DOROSHENCO Eduard, US; IVANOV Veniamin, RU; CUNIŢA Vitalii, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUSGEVES LTD, IL;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a amestecului de construcţie
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2012
B1, BOPI 05/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/38 (2006.01); B28C 5/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2012.01.31
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.26
 Data decăderii din drepturi2016.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:2587, 2015.01.15
Nr. şi data contractului:2403, 2015.01.15
Datele iniţiale:ŞAMIS Evsei, MD;
Datele finale:RUSGEVES LTD, IL 158 Ierushalaim str., Holon, Israel
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0047