For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.07.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.08.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 01.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4084
(21)Numarul depozituluia 2010 0080
(22)Data depozitului2010.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; SÂROMEATNICOV Iulia, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD; MARCENCO-CICANCI Alexandra, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei3-O-α-L-ramnopiranozil(1→4)-α-L-ramnopiranozil(1→4)-β-D-glucopiranozidă-(25R)-5α-colestan,22-keto,3α,16β,26-triol-[26-O-b-D-glucopiranozidă] în calitate de compus ce sporeşte productivitatea şi calitatea fructelor de tomate
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 9/00 (2006.01); C07H 3/06 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01G 1/00 (2006.01); A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.01
 Data decăderii din drepturi2015.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0080