For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.10.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 16.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4121
(21)Numarul depozituluia 2010 0101
(22)Data depozitului2010.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; CAISIN Larisa, MD; HAREA Vasile, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a complexului celulazo-amilazic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/62 (2006.01); C12N 9/26 (2006.01); C12N 9/28 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); A23K 1/165 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.16
 Data decăderii din drepturi2017.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0101