For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2011 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (C1) 27.09.2015 Valabil pana la 31.03.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4108
(21)Numarul depozituluia 2010 0105
(22)Data depozitului2010.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; DJUR Svetlana, MD; ELENCIUC Daniela, MD; BIVOL Cezara, MD; LOZAN Vasile, MD; BOLOGA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 215/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.27
 Data decăderii din drepturi2015.09.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0105