For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2010 Tansformarea in CBI 01.11.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 30.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4117
(21)Numarul depozituluia 2010 0113
(22)Data depozitului2010.07.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.10.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHAGIU Bogdan Alexandru, RO; SANDU Andrei Victor, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; CHIRAZI Marin, RO; MANGALAGIU Ionel, RO; SANDU Ion, RO; CIOBANU Mihail, MD; VASILACHE Viorica, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiPudră cu capacitate hemostatică şi regenerativă (variante) şi procedeu de obţinere a acesteia
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2010 0131 2010.10.12
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/14 (2006.01); A61K 38/48 (2006.01); A61K 38/01 (2006.01); A61K 38/02 (2006.01); A61K 33/38 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, GORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.30
 Data decăderii din drepturi2015.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0113