For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.12.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 13.12.2015 Valabil pana la 30.06.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4132
(21)Numarul depozituluia 2010 0137
(22)Data depozitului2010.12.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; STRAISTARI Tatiana, MD; POIRIER Donald, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDi(µ-S)-bis{cloro-[fenil(piridin-2-il)metanon-tiosemicarbazonato(1-)]cupru} care manifestă proprietatea de inhibare a proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2012
B1, BOPI 10/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 35/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.13
 Data decăderii din drepturi2015.12.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0137