For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2011 Eliberarea brevetului (C1) 22.12.2017 Valabil pana la 31.07.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4104
(21)Numarul depozituluia 2010 0141
(22)Data depozitului2010.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; MISCU Vera, MD; RUDI Liudmila, MD; CEPOI Liliana, MD; IAŢCO Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de  algă  Haematococcus pluvialis Flotow sursă de astaxantină
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2011
B1, BOPI 03/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.22
 Data decăderii din drepturi2017.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0141