For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.04.2011 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2012 Eliberarea brevetului (C1) 23.12.2016 Valabil pana la 30.06.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4163
(21)Numarul depozituluia 2010 0143
(22)Data depozitului2010.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANIUC Mihail, MD; VALICA Vladimir, MD; PARII Sergiu, MD; ABABII Polina, MD; MOVILĂ Liviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiPreparat medicamentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2012
B1, BOPI 04/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/36 (2006.01); A61K 38/46 (2006.01); A61K 31/167 (2006.01); A61K 31/525 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/25 (2006.01); A61P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.04.30
(47)Data eliberării brevetului2012.11.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, IUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.23
 Data decăderii din drepturi2016.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0143