For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2013 Eliberarea brevetului (C1) 14.01.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4177
(21)Numarul depozituluia 2011 0006
(22)Data depozitului2011.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; ISAC Marina, MD; CHINTEA Pavel, MD; GURIEV Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD; ŞVEŢ Stepan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de vaccinare contra hepatitei virale B a persoanelor imunocompromise
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2013
B1, BOPI 07/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/575 (2006.01); A61K 31/58 (2006.01); A61K 39/29 (2006.01); A61K 39/39 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); C07H 15/24 (2006.01); C07J 13/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.01.14
 Data decăderii din drepturi2019.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2011 0006