For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.06.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.09.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (C1) 16.06.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4190
(21)Numarul depozituluia 2011 0065
(22)Data depozitului2011.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BÎRSĂ Mihail, RO; GÎNJU Dumitru, RO; JALBĂ Angela, MD; GRAUR Vasile, MD; JULEA Felicia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de {bis[2-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)-2-oxoetil-piperidin-1-carboditioato(1-)-O,O']cupru}
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2013
B1, BOPI 12/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 49/78 (2006.01); C07C 49/807 (2006.01); C07C 49/92 (2006.01); C07C 333/22 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/27 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C07C 45/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.06.16
 Data decăderii din drepturi2016.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2011 0065