For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.02.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2013 Eliberarea brevetului (C1) 23.01.2017 Valabil pana la 31.07.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4194
(21)Numarul depozituluia 2012 0009
(22)Data depozitului2012.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CĂPĂŢÎNĂ Tatiana, MD; CIUMACOV Iurie, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; PETRENKO Petr, MD; CODIŢĂ Gheorghe, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompus coordinativ trinuclear al cuprului: tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4′-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru} hidrat, care manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2013
B1, BOPI 01/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.23
 Data decăderii din drepturi2017.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0009