For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2013 Eliberarea brevetului (C1) 23.01.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4217
(21)Numarul depozituluia 2012 0010
(22)Data depozitului2012.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.01.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 3/00 (2006.01); C01B 3/02 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C07C 13/62 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01); C07C 35/12 (2006.01); C07C 13/21 (2006.01); C07C 403/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.23
 Data decăderii din drepturi2018.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0010