For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2013 Eliberarea brevetului (C1) 18.06.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4214
(21)Numarul depozituluia 2012 0054
(22)Data depozitului2012.06.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIBOTARU Silvia, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Ion, RO; CREŢU Anca-Monica, RO; NISTOR Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de modificare a structurii poroase a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II) şi utilizarea lui la purificarea apelor subterane de hidrogen sulfurat şi sulfuri
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/74 (2006.01); C02F 101/10 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01); C01B 31/10 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01); B01J 20/30 (2006.01); B01J 21/18 (2006.01); B01J 38/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.18
 Data decăderii din drepturi2018.06.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0054