For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2013 Eliberarea brevetului (C1) 22.06.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4193
(21)Numarul depozituluia 2012 0056
(22)Data depozitului2012.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢURCANU Ştefan, MD; GULEA Aurelian, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStimulator al spermatogenezei la cocoşi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2013
B1, BOPI 01/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/00 (2006.01); A01K 67/00 (2006.01); A61P 15/08 (2006.01); C01G 9/00 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.22
 Data decăderii din drepturi2018.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0056