For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.09.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.10.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2014 Eliberarea brevetului (C1) 06.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4235
(21)Numarul depozituluia 2012 0074
(22)Data depozitului2012.09.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; CIOBANU Oleg, MD; DULGHERU Valeriu, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; VACULENCO Maxim, MD; GLADÎŞ Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină hidraulică
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 3/12 (2006.01); F03B 3/14 (2006.01); F03B 7/00 (2006.01); F03B 13/00 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.06
 Data decăderii din drepturi2017.09.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0074