For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2013 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2014 Eliberarea brevetului (C1) 20.12.2017 Valabil pana la 31.07.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4234
(21)Numarul depozituluia 2012 0124
(22)Data depozitului2012.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BOLOGA Olga, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CLAPCO Steliana, MD; STRATAN Maria, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.20
 Data decăderii din drepturi2017.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0124