For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.02.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.03.2013 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (C1) 28.02.2019 Valabil până la 31.10.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 28.02.2033 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4285
(21)Numarul depozituluia 2013 0012
(22)Data depozitului2013.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12N 9/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.28
 Data decăderii din drepturi2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0012