For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.02.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.03.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (C1) 28.02.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4285
(21)Numarul depozituluia 2013 0012
(22)Data depozitului2013.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2014
B1, BOPI 05/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12N 9/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.28
 Data decăderii din drepturi2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0012