For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.06.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.06.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2015 Eliberarea brevetului (C1) 12.06.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4301
(21)Numarul depozituluia 2013 0036
(22)Data depozitului2013.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.06.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; GUREV Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei1-epi-5-O-alozilantirinozida pentru tratarea seminţelor de salată verde
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2015
B1, BOPI 08/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 17/04 (2006.01); C07H 3/02 (2006.01); C07D 311/94 (2006.01); C07D 303/02 (2006.01); A01N 43/16 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01N 43/20 (2006.01); C07H 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.08.31
(47)Data eliberării brevetului2015.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, IUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.12
 Data decăderii din drepturi2018.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0036