For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.08.2013 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2015 Eliberarea brevetului (C1) 05.07.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4303
(21)Numarul depozituluia 2013 0041
(22)Data depozitului2013.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUSINA Liudmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CEPOI Liliana, MD; BULHAC Ion, MD; RUDI Liudmila, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBis(dimetilglioximato)cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2015
B1, BOPI 09/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 251/70 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.09.30
(47)Data eliberării brevetului2015.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.05
 Data decăderii din drepturi2018.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0041