For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2013 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (C1) 22.10.2018 Valabil pana la 30.04.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4327
(21)Numarul depozituluia 2013 0079
(22)Data depozitului2013.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.10.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCICOVA Caleria, MD; RUDIC Valeriu, MD; ARÎCU Aculina, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; SECARA Elena, MD; VALUŢA Ana, MD; BARBĂ Alic, MD; MISCU Vera, MD; VLAD Pavel, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul 1-(D8,13-biciclohomofarnesenoil)-3-amino-1,2,4-triazol şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2015
B1, BOPI 02/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 249/14 (2006.01); C07C 13/47 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.10.22
 Data decăderii din drepturi2018.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0079