For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.03.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.04.2014 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2016 Eliberarea brevetului (C1) 11.03.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4354
(21)Numarul depozituluia 2014 0025
(22)Data depozitului2014.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; MALCOCI Iulian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie planetară precesională (variante)
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2016
B1, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F16H 3/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.11
 Data decăderii din drepturi2019.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2014 0025